Projekthantering Online

Evoscape Projects - webbaserad projekthantering

Projekthantering Projektverktyg

Evoscape Projects - Effektiv projekthantering

Evoscape Projects är ett projektverktyg för er som vill skapa en effektivare projektprocess i företaget och som stöd för att leverera projekten i tid. Det har fokus på att förenkla vardagen och underlätta samarbetet för alla användare. Att visualisera all information på ett och samma ställe för att driva projekten framåt.

Evoscape Projects är webbaserat vilket innebär att det är snabbt och enkelt att införa och komma igång med. Det överskådliga och lättanvända gränssnittet gör att alla i organisationen kan använda det med en minimal utbildning.

Programmets dynamiska funktioner där era behov styr, gör att det passar för alla typer av projekt, ärendehantering och underhållsarbete.

Full överblick

I Evoscape Projects har du oöverträffad överblick av status på allt i projektet. Vad har startats, hur långt har ärendena löpt, vad har åtgärdats? Med Gantt-diagrammet får du en grafisk överblick av projektets olika faser och hur arbetet löper. Här ser du hur projekten ligger i tid och var det finns flaskhalsar.

För att ingen ska missa viktiga händelser i projektet har Evoscape Projects en funktion för händelsebevakning. När ett ärenden startar eller avslutas, när milstolpen är färdiga och ska revideras eller när en åtgärd är gjord skickas automatiskt ett e-mail eller sms om detta till er.

Teamwork

Även det bästa projektet kan gå fel utan ett bra samarbete och en effektiv kommunikation mellan projektmedlemarna.

I systemet finns en klar ledarfördelning, där projektledaren ansvarar för vem som är delaktiga och ansvariga i ärenden. Projektledaren fördelar arbetet och har en klar bild över projektorganisationen och att den består av rätt personer.

Projektmedlemmarna har tillgång till just den informationen de behöver, både för att förstå jobbets vikt och att kunna utföra det på bästa sätt. Med Evoscape Projects får alla medlemmarna en bild av projektets struktur, både när det startar och efterhand som det löper mot målet.

All kunskap samlad

I Evoscape Projects designar ni själv formulär för projekt, ärende och åtgärder. Det är naturligtvis era behov som ska vara i fokus i utformningen oavsett vilken projektmodell ni använder. Detta gör Evoscape Projects smidigt att använda oavsett typ och storlek på projekt ni driver.

Här finns alla dokument om projektet och dess ärenden samlade och lätt tillgängliga. Versionshanteringen gör att du alltid vet vilken versionen som senast är upplagd. Det är endast de som är behöriga till projekt och ärende som har tillgång till dokumenten.

I Evoscape Projects vet ni alltid vilka kontakter ni har i ett projekt. Här finns kontaktinformation om personer och företag som alla i projektgruppen har tillgång till.

Projektverktyg Projekthantering

Testa vår online demo